Human diamine oxidase cellular binding and internalization in vitro and rapid clearance in vivo are not mediated by N-glycans but by heparan sulfate proteoglycan interactions

Elisabeth Gludovacz, Kornelia Schuetzenberger, Marlene Resch, Katharina Tillmann, Karin Petroczi, Sigrid Vondra, Serhii Vakal, Markus Schosserer, Nikolaus Virgolini, Jürgen Pollheimer, Tiina A Salminen, Bernd Jilma, Nicole Borth, Thomas Boehm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Human diamine oxidase cellular binding and internalization in vitro and rapid clearance in vivo are not mediated by N-glycans but by heparan sulfate proteoglycan interactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap