Elimination of microcystins by water treatment processes - Examples from Sulejow Reservoir, Poland

Tomasz Jurczak*, Malgorzata Tarczynska, Katarzyna Izydorczyk, Joanna Mankiewicz, Maciej Zalewski, Jussi Meriluoto

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

100 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Elimination of microcystins by water treatment processes - Examples from Sulejow Reservoir, Poland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science