Effect of ultrasound in enantioselective hydrogenation of 1-phenyl-1,2-propanedione: comparison of catalyst activation, solvents and supports

B. Toukoniitty, E. Toukoniitty, P. Mäki-Arvela, J.-P. Mikkola, T. Salmi, D. Yu. Murzin, P. J. Kooyman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

27 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Effect of ultrasound in enantioselective hydrogenation of 1-phenyl-1,2-propanedione: comparison of catalyst activation, solvents and supports”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap