Personlig profil

Externa befattningar

Professor, Umeå universitet

1 aug. 2008 → …

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Jyri-Pekka Mikkola är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.