Dimerization of Hexadecene with Acid Mesoporous Silica-Alumina Catalysts

Narendra Kumar, Marina Lindblad, Jaana Makkonen, Väinö Sippola, Heidi Österholm, Marja Tiitta*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dimerization of Hexadecene with Acid Mesoporous Silica-Alumina Catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Chemical Engineering