Dimerization of Hexadecene with Acid Mesoporous Silica-Alumina Catalysts

Narendra Kumar, Marina Lindblad, Jaana Makkonen, Väinö Sippola, Heidi Österholm, Marja Tiitta*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Catalytic dimerization of 1-hexadecene is shown to be a promising path to make high quality base oil. The base oil is produced by hexadecene dimerization with acid mesoporous silica-alumina catalyst, followed by distillation and hydrogenation. The base oil stock had a high viscosity index (typically 140–150) and a low volatility (Noack typically less than 8 %). The best performance in hexadecene dimerization was achieved with the MCM-22 zeolite embedded MCM-41 catalyst within the silica-alumina catalysts compared. Commercial mesoporous silica-alumina catalysts behaved similarly to a non-commercial MCM-41 catalyst. Y-zeolite and ion exchange resin Amberlyst-35 deactivated fast.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)974-980
Antal sidor7
TidskriftChemie-Ingenieur-Technik
Volym93
Nummer6
DOI
StatusPublicerad - juni 2021
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Dimerization of Hexadecene with Acid Mesoporous Silica-Alumina Catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här