Are social and traditional entrepreneurial intentions really that different? A gendered perspective

Malin Brännback*, Susana Correia Santos, Shahrokh Nikou, Eric Liguori

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokumentPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Are social and traditional entrepreneurial intentions really that different? A gendered perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi