Are social and traditional entrepreneurial intentions really that different? A gendered perspective

Malin Brännback*, Susana Correia Santos, Shahrokh Nikou, Eric Liguori

*Korresponderande författare för detta arbete

    Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokumentPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Are social and traditional entrepreneurial intentions really that different? A gendered perspective”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Psychology

    Computer Science