Application of semibatch technology on the investigation of homogeneously catalyzed consecutive and parallel-consecutive liquid-phase reactions: Kinetic measurements and modelling

Tapio Salmi*, Adriana Freites, Wilhelm Wikström, Pasi Tolvanen, Kari Eränen, Johan Wärnå, Dmitry Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Application of semibatch technology on the investigation of homogeneously catalyzed consecutive and parallel-consecutive liquid-phase reactions: Kinetic measurements and modelling”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar