Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Patrik Yrjas är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Engineering

Earth and Planetary Sciences