Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Jenny Lindholm är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Computer Science

Psychology