Personlig profil

Utbildning / akademisk kvalifikation

Fil. kand., Bachelor of Laws in European and International law, Maastricht University

20202023

Tilldelningsdatum: 30 juni 2023

Magister, Juris masterexamen i mänskliga rättigheter, Lunds universitet

20242026

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Chloe Kihlman är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.