Research infrastructure for the intersection of law and politics

Projektinformation

Beskrivning

The new RI for the intersections of law and politics labelled LAWPOL will be built upon the existing infrastructure of LAWRADAR (lakitutka.fi), which contains comprehensive data of Finnish legislative processes, and the machine-readable corpus FINPARL, which contains Finnish parliamentary documents. LAWPOL will combine, expand, and develop the above-mentioned RIs to facilitate the exploration of the law-politics interface and enhance interdisciplinary research in several fields of science. LAWPOL will also have a wide societal impact, as it will improve access to information and offer a multitude of services for distinct user groups.

This project has received funding from the European Union – NextGenerationEU instrument and is funded by the Academy of Finland under grant numbers 352827, 353569 and 352828.
AkronymLAWPOL
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/01/2331/12/25

Samarbetspartner

Finansiering

 • Research Council of Finland / European Union – NextGenerationEU

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Nyckelord

 • law
 • legislation
 • politics
 • democracy
 • transparency
 • interdisciplinarity
 • digital methods
 • open data
 • digital humanities
 • active citizenship
 • democracy education
 • knowledge-based economy