Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

A Friend to Milli Mörriäinen - The Storification Method Supporting Pupils' Crafting Processes
Marja-Leena Rönkkö, Juli-Anna Aerila
1-13

Student teachers' attitudes to materials in the contexts of crafting and consuming
Tarja Kröger, Virpi Turunen, Minna Kaipainen
14-28

Self-employment in craft making – a career change towards personal sustainability.
Soffía Valdimarsdóttir
29-45

Teachers’ Perceptions of the Maker Mindset and its Facilitation
Mariam Aljabaly, Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Kaiju Kangas
46-64

Creating inspiration by developing digital mood boards in student teams
Anniliina Omwami, Henna Lahti, Pirita Seitamaa-Hakkarainen
65-81

Sy ihop
Kommunikativa resurser i olika (slöjd)bedömningshandlingar
Camilla Gåfvels, Viveca Lindberg, Hanna Skarelius
82-100

Æstetiske læreprocesser
At arbejde sanseligt med en designproces
Katrine Røjel
101-118
Period7 feb. 2024
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN-nummer1893-1774
OmfattningInternationell