Techne Series: Research in Sloyd Education and Craft Science A (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

Förord
Stina Westerlund, Kajsa Borg, Mia Porko-Hudd, Viveca Lindberg
i-i

Inledning
Stina Westerlund, Kajsa Borg, Mia Porko-Hudd, Viveca Lindberg
ii-vi

"Coronaslöjd”
Lärares omställning till ofrivillig distansundervisning
Mia Porko-Hudd, Juha Hartvik
1-20

Med videofilm som reiskap
Eit kollegasamarbeid om å utvikle handverksundervisning
Karen Brænne, Sissel Midtlid
21-34

Kommunikation og læring i det håndværksmæssige læringslandskab
Bent Illum
35-48

Slöjdämnet och karriärreformen
Förstelärares berättelser om uppdrag och professionell utveckling
Stina Westerlund
49-72

Stridbara röster i textilslöjdens tjänst
En genomgång av innehållet i Svensk Slöjdtidning under 1960-talet
Sie von Gegerfelt Kronberg
73-84

Forming i barnehagen – et tilbakeblikk for framtida
Kari Carlsen
85-100

Minnen av olika material och olika tillvägagångssätt
Slöjd på fritidshemmet
Marcus Samuelsson
115-132

Elevers minnen från slöjdundervisning
Annelie Holmberg
133-148

Slöjd, bildning och profession
Sven Hartman
149-164

Forskning på bredden av vetenskapsområdet
Christina Nygren-Landgärds
165-178

Social magi i håndværksfagene
Marie Debora Koch, Eva Ahlskog-Björkman
179-192

Från materialitet till sociomaterialitet
Lärande i en designad värld
Roger Säljö
193-208

Sløyden i endring
35 år med NordFo 1985–2020
Jostein Sandven
209-230

Tendenser inom slöjdens forskningsområde
Kajsa Borg
231-254

Epilog
Stina Westerlund, Kajsa Borg, Mia Porko-Hudd, Viveca Lindberg
vii-x
Period23 dec. 2021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN-nummer1893-1774