Etnonationalism i Finland 1930–1950

Projektin tiedot

Description

EtnoFin:s syfte är att undersöka etnonationalismens historia i Finland från 1930 fram till 1950 genom två fallstudier över etnonationalistiskt agerande och agiterande bland finsk- och svenskspråkiga finländare vid tiden för den finländska nationalstatens uppbyggnadsfas. Vårt mål är att genom en analys av etnonationalismens betydelse i det förflutna kunna skapa redskap och infallsvinklar för att förstå dess genomslag i det nutiden. Vi strävar att förnya den finländska nationalismforskningen och bidra med nya angreppssätt där fokus riktas på hur etniska identifikationer och nationalistiska föreställningar användes och fick betydelse utifrån den lokala nivåns sociala och politiska relationer. EtnoFin-projektet tar itu med ett grundläggande problem inom nationalismforskning: nationalismens politiska praktiker i vardagen. Projektets hypotes är att det finländska samhället, i likhet med andra mångetniska eller mångnationella samhällen Europa, på sina håll präglades av etnonationalistiska spänningar och konflikter i långt större utsträckning än vad som görs gällande i historieskrivningen. EtnoFin riktar analytiskt fokus på olika politiska arenor där ”vanliga” människor agerade. Vi utgår från att etnopolitiskt handlande bör förstås utifrån hur föreställningar om etnisk och nationell tillhörighet formar aktörernas erfarenheter, samt hur dessa föreställningar relaterar till andra aspekter av deras tankar om sig själva och det goda samhället.
LyhytotsikkoEtnoFin
TilaKäynnissä
Todellinen alku/loppupvm01/06/22 → …

Rahoitus

  • Svenska kulturfonden