Structure of bradavidin-C-terminal residues act as intrinsic ligands

Jenni Leppiniemi, Toni Grönroos, Juha A. E. Määttä, Mark S Johnson, Markku S. Kulomaa, Vesa P. Hytönen, Tomi Airenne*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

9 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Structure of bradavidin-C-terminal residues act as intrinsic ligands”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap