Spin coated chitin films for biosensors and its analysis are depended on chitin-surface interactions

Marco G. Casteleijn*, Dominique Richardson, Petteri Parkkila, Niko Granqvist, Arto Urtti, Tapani Viitala

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

16 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spin coated chitin films for biosensors and its analysis are depended on chitin-surface interactions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science