Sol-gel synthesis and characterization of superconducting (Y1-xEux)Ba2(Cu1-y 57Fey)4O8 samples

Maarit Karppinen*, Aivaras Kareiva, Johan Lindén, Mikk Lippmaa, Lauri Niinistö

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

18 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sol-gel synthesis and characterization of superconducting (Y<sub>1-x</sub>Eu<sub>x</sub>)Ba<sub>2</sub>(Cu<sub>1-y</sub><sup> 57</sup>Fe<sub>y</sub>)<sub>4</sub>O<sub>8</sub> samples”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar