Robotic Process Automation (RPA) Implementation Drivers: Evidence of Selected Nordic Companies

Damian Kedziora*, Arja Leivonen, Wojciech Piotrowicz, Anssi Öörni

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Robotic Process Automation (RPA) Implementation Drivers: Evidence of Selected Nordic Companies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi