Rights in the mandate and work of international organisations

Viljam Engström*

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  34 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Rights in the mandate and work of international organisations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Social Sciences

  Computer Science