[Review of] Bruce Thomas Boehrer: Parrot Culture. Our 2500-Year-Long Fascination with the World’s Most Talkative Bird

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskaplig

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)67–69
TidskriftICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildforskning – Nordic Review of Iconography
Utgåva3-4 2016
StatusPublicerad - 2017
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Citera det här