Ownership, efficiency, and political interference

Johan Willner*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

53 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ownership, efficiency, and political interference”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap