Kinetics of the hydrogenation of citral over supported ni catalyst

Päivi Mäki-Arvela*, Lasse Pekka Tiainen, Rivka Gil, Tapio Salmi

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Kinetics of the hydrogenation of citral over supported ni catalyst”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Keyphrases

Chemical Engineering