Industrial symbiosis in Brazil: A systematic literature review

Iliane Colpo*, Mario Eduardo Santos Martins, Shqipe Buzuku, Miguel Afonso Sellitto

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

6 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Industrial symbiosis in Brazil: A systematic literature review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology