EMPIRICAL EVIDENCE ON CIRCULAR ECONOMY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN EUROPE: A PANEL APPROACH

Irina Georgescu, Jani Kinnunen*, Ane Mari Androniceanu

*Korresponderande författare för detta arbete

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

  10 Citeringar (Scopus)
  48 Nedladdningar (Pure)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”EMPIRICAL EVIDENCE ON CIRCULAR ECONOMY AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN EUROPE: A PANEL APPROACH”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Earth and Planetary Sciences

  Economics, Econometrics and Finance