Electropolymerization of Conducting Polymers in Graphene Oxide Solutions

Tom Lindfors*, Anna Österholm, Jussi Kauppila, Pia Damlin, Carita Kvarnström

*Korresponderande författare för detta arbete

    Forskningsoutput: KonferensbidragPosterVetenskaplig

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Electropolymerization of Conducting Polymers in Graphene Oxide Solutions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Chemistry

    Material Science