Double resonance experiments in57Fe Mössbauer spectroscopy

M. Lippmaa*, I. Tittonen, J. Lindén, T. Katila

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Double resonance experiments in<sup>57</sup>Fe Mössbauer spectroscopy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi