Acoustic voice quality index as a potential tool for voice screening

Maryam Faham, Anne-Maria Laukkanen, Tero Ikävalko, Leena Rantala, Ahmed Geneid, Sofia Holmqvist-Jämsén, Kaarina Ruusuvirta, Sirpa Pirilä

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

19 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Acoustic voice quality index as a potential tool for voice screening”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions

Psychology

Neuroscience