A new approach for association rules mining using computational and artificial intelligence

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
42 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”A new approach for association rules mining using computational and artificial intelligence”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap