Projekt för att minska avståndet mellan akademisk intention och aktion bland finlandssvenska studerande

Projektinformation

Beskrivning

Inom projektet INTAKT undersöker vi vad som orsakar prokrastinering (d.v.s. problematiskt uppskjutandebeteende) bland högskolestuderande vid Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Svenska handelshögskolan Hanken, Novia och Arcada. Tillsammans med studenter samskapar vi en digital intervention för att ge stöd åt studenten i situationen när de prokrastinerar.

Projektet finansieras av Svenska kulturfonden och Svenska folkskolans vänner.

Budget

125000€
AkronymINTAKT
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum01/05/2331/07/25

Finansiering

  • Svenska kulturfonden
  • Svenska folkskolans vänner rf.

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 4 – God utbildning