Riddartecknet av Finlands Vita Ros’ orden (FVR R)

Pris: Hedersutmärkelse