Member of the Swedish Academy of Engineering Sciences in Finland

Pris: Hedersutmärkelse

OmfattningLokal
Tilldelande organisationerSvenska Tekniska vetenskapsakademin i Finland