Award for doctoral thesis, Statsrådet Mauritz Hallbergs pris

Pris: Pris eller utmärkelse som ges för ett specifikt arbete

OmfattningNationell
Tilldelande organisationerSvenska litteratursällskapet i Finland