Ann-Mari Finniläs pris

Pris: Pris eller utmärkelse som ges för ett specifikt arbete

Tilldelande organisationerHögskolestiftelsen i Österbotten