Foto av Taina Lahtinen
20212023

Forskningsoutput per år

Personlig profil

Biografi

Working as a research assistant, and have been mostly doing research on consumer culture and material related issues e.g., food packaging and plastics. Current project is dealing with sustainability transition from the viewpoint of the energy sector, namely governance of urban energy transitions.

Forskningsintressen

Food packaging, sustainability, consumer cultures, fiber-based packaging materials, plastic substitution, forest bioeconomy, policy-making, green transition, sustainability transition, governance.

Expertis relaterad till FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG:er)

2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling (SDG:er), för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera framgång för alla. Denna personens arbete bidrar till följande SDG(:er):

  • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 14 – Hav och marina resurser
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Taina Lahtinen är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.
  • 1 Liknande profiler

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.