Inget foto av Catharina Groop
20082024

Forskningsoutput per år

Fingeravtryck

Fördjupa dig i forskningsämnen där Catharina Groop är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från personens arbeten. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology