DearEIS - A GUI program for analyzing impedance spectra

Dataset

Beskrivning

A GUI program for analyzing, simulating, and visualizing impedance spectra.
Datum då datat gjorts tillgängligt14 dec. 2022
FörlagZenodo

Citera det här