Medlem i styrgrupp för SLS projektet Mångfald i finländsk seriehistoria: minoriteter och självrepresentation (2023-2026) finansierat av Svenska Litteratursällskapet i Finland

Aktivitet: Handledning, mentorskap och andra aktiviteterLedarskap inom forskning

Period20232026
VidSvenska litteratursällskapet i Finland, Finland