Karnevalistisia mainonnan keinoja: funktionvaihtoa johtimesta gourmet’hen

Aktivitet: Tal eller presentationMuntlig presentation

Beskrivning

Språkets funktion
Periodmaj 2021
VidSpråkets funktion 2021, Åbo Akademi