City (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Peer review of journal submission
Period2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1360-4813