”Lärarstuderande kommer in med nytt” – om samarbete mellan småbarnspedagogik och universitet

Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

Abstrakti

Syftet med denna artikel är att öka förståelsen kring samarbete mellan småbarnspedagogiken (eng.: early childhood education and care) och till exempel kommunen och universitetet i ett tredje rum. Frågeställningen utgår från hur ledare inom småbarnspedagogik beskriver samarbetet kring lärarstuderandes praktik vid universitetet. I fokus är lärarstuderandes praktik som avläggs genom olika modeller av samarbete vid daghem. Ett induktivt förhållningssätt genomsyrar studien. Studiens data består av 21 semistrukturerade intervjuer med ledare inom småbarnspedagogik. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk analys och fenomenet har sedan kopplats ihop med teorin om det tredje rummet (eng.: third space). Teorin lyfter fram att ny kunskap uppstår då lärarstuderande välkomnas in i verksamheten under sin praktik. Resultatet visar på två huvudteman: samarbete med universitet samt lärarstuderandes ingång i verksamheten. Ledarna vill ansluta sina daghem till universitetets nätverk för praktik och ser samarbete som metoder och stärka enheterna rent pedagogiskt. Ett genuint samarbete i det tredje rummet kräver att alla möts på lika grunder. I detta samarbete har universitetet en central roll genom att skapa mötesplatser för att synliggöra och förstärka samarbetet.
AlkuperäiskieliRuotsi
Sivut170-186
Sivumäärä17
JulkaisuNordisk barnehageforskning
Vuosikerta20
Numero4
DOI - pysyväislinkit
TilaJulkaistu - 12 jouluk. 2023
OKM-julkaisutyyppiA1 Julkaistu artikkeli, soviteltu

Viittausmuodot