Formal Development of Hierarchical Agent-Based Monitoring Systems for Dynamically Reconfigurable NoC Platforms

Sergii Ostroumov, Leonidas Tsiopoulos

    Tutkimustuotos: LehtiartikkeliArtikkeliTieteellinenvertaisarvioitu

    3 Sitaatiot (Scopus)

    Hakutulokset