Winch and Collingwood on Logic: Points of Connection in the Light of Published and Unpublished Material

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

26 Downloads (Pure)

Abstract

Denna essä jämför R. G. Collingwood och Peter Winch med hänsyn till deras syn på logik. Collingwood var en viktig källa för Winch, mer än man vanligen har insett. Ännu viktigare är att deras idéer var parallella i fråga om vad filosofin borde vara. Den centrala frågan om logik för båda två var dess status som en representation av verkligen pågående resonemang. Både Collingwood och Winch arbetade med en kontrast mellan "aristoteliska" och "sokratiska" idéer om logik. Enligt "aristotelikern" kan man identifiera och analysera en propositions logiska form utan hänsyn till dess användning. Bedömningens logiska form "finns redan", och logiken som en akademisk verksamhet studerar denna struktur. Enligt den motsatta syn som både Collingwood och Winch förespråkade är det möjligt att identifiera logiska relationer (t ex implikation, konsistens och kontradiktion) enbart när satserna tillhör en kontext. Den "sokratiska" logiksynen innebar för Collingwood en studie av bedömningar såsom de förekommer i 'system' av utredningar, frågor och svar. Winch betonade den etiska aspekten i resonemang. Dimensionen av ytlighet och djup är av betydelse då man skiljer mellan de logiska slutledningarnas legitima bruk och missbruk. "Mening" och "förståelse" är logiska, inte psykologiska begrepp, eftersom de själva kommer in som element i resonemangen.
Translated title of the contributionWinch och Collingwood om logik: Beröringspunkter i ljuset av publicerat och opublicerat material
Original languageEnglish
Article number1
Pages (from-to)5-37
Number of pages32
JournalCollingwood and British Idealism Studies
Volume28
Issue number1
Publication statusPublished - 2023
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this