”Vi jobbade faktiskt hårt alla tre...”: Aktörerna i en förlossningsberättelse

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

Abstract

Syftet med denna artikel är att analysera vilka aktörer som agerar i en förlossningsberättelse. Vem befolkar den värld som kvinnorna presenterar i sin skildring av förlossningsupplevelsen? Kvinnan som berättar om sin upplevelse av att föda är inte ensam på scenen i detta "förlossningsdrama" (jfr Goffman 1974). Vilka andra aktörer möter vi i berättelsen, vem samarbetar barnaföderskan med och hur sker interaktionen mellan dessa aktörer? Hur sker inträdet på scenen och vilka roller tillskrivs personerna och hur och när sker ett rollbyte? Vilken roll spelar kroppsligheten i detta sammanhang? Vad ger en analys av aktörerna i en förlossningsberättelse för inblick i det diskursiva sammanhang berättelsen ingår i, i detta fall födandets diskursiva fält? Framställningen presenteras med utgångspunkt hos de aktörer som återfinns i förlossningsberättelsen, samt i interaktionen mellan dem. Teoretisk avstamp tas i Katharine Galloway Youngs tankar om förhållandet mellan berättelsen, berättandet och konversationen (1987). Det dramaturgiska perspektivet är inspirerat av Erving Goffman (1974).
Original languageSwedish
JournalElore
Volume2003
Issue number1
Publication statusPublished - 1 Jun 2003
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this