Perspektiv på Åbo stads klimathistoria

Research output: Contribution to journalArticleScientificpeer-review

10 Downloads (Pure)

Abstract

Under 1700-talet började man på flera stället i Europa göra meteorologiska observationer, så även i Åbo. En av de första som i Åbo observerade vädret och mätte temperaturen var den finländska ekologins fader Pehr Kalm (1716–1779). Det unika med Kalms observationer är att han även valde att sammanställa och publicera dem i landets första tidning, Tidningar Utgifna af et Sällskap i Åbo som började utkomma 1771. Kalms väderöversikter är således de första vädernyheterna som publicerats i Finland.  Genom översikterna kunde tidningens läsare för första gången ta del av systematiskt insamlad kunskap om väder och klimat i Åbos. I den här uppsatsen granskas Kalms översikter i syfte att ge en bild av vädrets variationer i Åbo på 1770- och 80-talen.

Original languageUndefined/Unknown
Pages (from-to)49–68
JournalAuraica: Scripta A Societate Porthan Edita
Issue number7
Publication statusPublished - 2016
MoE publication typeA1 Journal article-refereed

Cite this