Forskarpriset till Jan Gletes minne

Prize: Award or honor granted for a specific work

Description

Sjöhistoriska Samfundets årsliga forskarpris till Jan Gletes minne, att delas ut till ”forskare, svensk eller utländsk, som med sitt vetenskapliga arbete utvecklar kunskapen om svensk maritim historia eller angränsande ämnen".