Zoobenthos as indicators of marine habitats in the northern Baltic Sea

Heta Rousi

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Zoobenthos as indicators of marine habitats in the northern Baltic Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap