Young Rebels Who Do Not Want a Revolution: The Non-participatory Preferences of Fridays for Future Activists in Finland

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

10 Citeringar (Scopus)
32 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Young Rebels Who Do Not Want a Revolution: The Non-participatory Preferences of Fridays for Future Activists in Finland”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Arts and Humanities

Psychology