Xylose hydrogenation: Kinetic and NMR studies of the reaction mechanisms

Jyri Pekka Mikkola, Rainer Sjöholm, Tapio Salmi*, Päivi Mäki-Arvela

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

58 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Xylose hydrogenation: Kinetic and NMR studies of the reaction mechanisms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Physics

Chemical Engineering